Udskriv

Krummelurfuglen !!!

Den keramiske Krummelurfugl er en direkte pendant til den sjældne New Zealandske Kiwifugl. Ingen af de to evner at flyve.

Begge har valgt at lægge deres æg nede på jorden, i blade og kviste, som de hele tiden holder øje med, og sørger for den optimale temperatur for æggets udrugning.

Endnu er det ikke lykkedes Krummelurfuglen at yngle i fri natur, måske fordi de keramiske æg skal helt op på ca. 1280 gr. i en 12 timers proces for at kunne udklække en ny lille Krummelurfugl.

Både Krummelurfuglen og Kiwien har af Verdensnaturfonden fået betegnelsen "Truet dyreart", mest grundet de meget vanskelige ynglebetingelser.

Krummelurfuglen er nyindført i Europa og bliver bl.a. fremavlet på "Det Gamle Keramikværksted" i Hedeboryde.

Krummelurfuglen findes i mange størrelser.